Wzory umów kredytowych

Bez wątpienia wiele osób pragnących zaciągnąć krótkoterminowy kredyt na indywidualne potrzeby nie zdaje sobie sprawy, jak wiele kruczków i niedomówień tkwić może w bankowych umowach.

Aby więc ułatwić Państwu podjęcie decyzji co do zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego, postaramy się w sposób możliwie najbardziej przejrzysty i czytelny przybliżyć Wam wszystkie zagadnienia dotyczące zawierania umów jak i ich treści.

Podpisując z bankiem umowę na interesujący nas kredyt musie Państwo bowiem pamiętać, aby przede wszystkim uważnie przeczytać cały tekst i w razie jakichkolwiek wątpliwości dopytać konsultanta o treści, których nie rozumiemy albo takich, które wydają się nie leżeć w interesie klienta.

Standardowo, w umowach na krótkoterminowe kredyty znajdzie się nie tylko wyszczególniona, interesująca Państwa kwota, którą chcecie uzyskać od banku, ale również wysokość miesięcznych rat, stopa oprocentowania oraz ściśle określony czas spłaty zobowiązania. Mimo, iż niektóre oferty mogą wydawać się bardzo korzystnie i atrakcyjne nie zapominajmy, że każde zobowiązanie pieniężne będziemy musieli bankowi zwrócić i to z naliczonymi odsetkami w nieprzekraczalnym terminie.

W pierwszej części umowy na jakikolwiek kredyt lub pożyczkę, zaciąganą w banku lub innej instytucji finansowej znajdą się szczegółowe dane osobowe klienta oraz dane instytucji. Będą tutaj Państwo musieli wylegitymować się nie tylko dowodem osobistym, ale również swoim numerem KRS i NIP. Dalej powinny zostać umieszczone wszelkie informacje dotyczące czasu udzielenia kredytu oraz informacji związanych z warunkami jego spłaty.

Następnie w umowie powinny zostać zawarte dane o wysokości prowizji od zaciągniętej przez Państwa kwoty oraz informacje o oprocentowaniu danej pożyczki. Tutaj też musi zostać uwzględniony ostateczny termin spłaty całości lub ostatniej raty kredytu. Nierzadko czas ten możemy ustalić samodzielnie, mając na uwadze swoje indywidualne możliwości finansowe.

Warto też pamiętać, aby dokładnie sprawdzić warunki obciążenia klienta odsetkami za niezapłacone zobowiązania. Ważną informacją będzie w tym miejscu w szczególności wysokość oprocentowania po zakończeniu okresu kredytowania naszej pożyczki. Oczywiście, będzie ona znacznie wyższa niż oprocentowanie sprzed okresu kredytowania, dlatego też warto dokładnie przemyśleć decyzję o wzięciu kredytu oraz o możliwości jego spłaty w wyznaczonym terminie. W innym przypadku bank zastrzeże sobie prawo do zgłoszenia zadłużenia do sądu, który od tego czasu rozstrzygać będzie o warunkach spłaty.